2.7 m/s, 0 kW

Projekt

Vårprogram

Kund

Dansens Hus

Design

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 240g
Inlaga: Amber Graphic 150g
Mått
130 x 170 mm
Kontakta oss