2.2 m/s, 0 kW

Projekt

Waxäng

Kund

Lennart Ekman

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Cialinen. Inlaga: Arctic Matt 150g. FoE: Mohawk Ultrawhite Eggshell 150g. Etikett: Fasson White Manilla 150g.
Mått
210 x 280 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss