3.3 m/s, 25 kW

Projekt

Waxäng

Kund

Lennart Ekman

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Cialinen. Inlaga: Arctic Matt 150g. FoE: Mohawk Ultrawhite Eggshell 150g. Etikett: Fasson White Manilla 150g.
Mått
210 x 280 mm
Kontakta oss