Projekt

20 år 20 berättelser

Kund

Jesper Ståhl

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Cialinen. Inlaga: Scandia 2000 White 170g. FoE: Colorit Black 225g.
Mått
240 x 300 mm
Kontakta oss