9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Knarrholmen

Kund

2028 New World Agency

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Magnus Lindau

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss