Projekt

Projektbok Slottsträdgården

Kund

Blooc

Efterbehandling

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Mohawk Ultrawhite Eggshell 270g. Inlaga: Mohawk Ultrawhite Eggshell 120g.
Mått
220 x 297 mm
Kontakta oss