9.3 m/s, 558 kW

Projekt

The Dockworks

Kund

FamiljenPangea

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Gmund Heidi Soft kraft 330g. Inlaga: Mohawk Ultrawhite Eggshell 175g.
Mått
215 x 280 mm
Övrigt

Omslag med embossed prägling och svart flat folie (faceted rooftop lift embossing & flat foil).
Digitaltryckt inlaga.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss